Filem dan Video

Semua Filem dan video yang dibentangkan di sini berkaitan secara khusus dengan pameran dan Oman pada umumnya.

_______________________________________________________________________________________________________

Video pendek yang berkaitan pameran

_______________________________________________________________________________________________________

Filem : Toleransi Beragama di Oman

Toleransi adalah sesuatu yang boleh kamu fikirkan, bincangkan, dan dibuat teori sebanyak yang kamu inginkan, akan tetapi hanya dapat dirasakan oleh seseorang. Memperibadikan pengalaman ini adalah kaedah yang digunakan oleh pengarah filem Wolfgang Ettlich, dalam usaha pendekatan untuk mendokumentasikan agama dan kebudayaan Islam di Oman. more...

_______________________________________________________________________________________________________

Filem : Seni Islam di Oman (Bahasa Inggeris)

Sebagai bangsa pelaut, Oman terlibat dalam pertukaran budaya yang dinamik dengan bangsa - bangsa lain sejak beribu-ribu tahun lamanya. Sejak itu mereka mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan unsur budaya lain ke dalam kebudayaan sendiri tanpa harus kehilangan identiti mereka sendiri. Mengekspresikan pengalaman ini, bangsa Oman mengembangkan karya seni moden dengan cara mereka sendiri dan yang sesuai dengan Islam. lihat filem ...

_______________________________________________________________________________________________________

Video lain mengenai Oman