Sistem Undang-undang

Perlembagaan Oman menetapkan Islam sebagsai agama rasmi negara dan hukum Syariah Islam sebagai asas undang-undangnya. Undang-undang yang berkaitan dengan status perkawinan dan undang-undang keluarga khususnya, selaras dengan Syariah. Undang-undang sivil dan jenayah serta hukuman kehakiman mesti sepenuhnya sesuai dengan undang-undang antarbangsa.

Kesultanan telah menandatangani undang-undang yang diterapkan oleh PBB, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kaum minoriti serta konvensyen menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan untuk melindungi hak kanak-kanak.

Peraturan undang-undang, kedaulatan negeri dan kebebasan badan kehakiman adalah satu antara prinsip paling penting yang dibentuk untuk melindungi hak setiap warganegara Oman. Setiap defendan dianggap tidak bersalah sehingga terbukti kesalahannya melalui proses undang-undang. Penggunaan kekerasan fizikal dan/ atau psikologi dilarang. Semua hukuman harus sesuai dengan undang-undang sebelumnya di mana semua warganegara berkedudukan sama.