Sejarah Ibadhiyah

Islam diterima secara damai di Oman, tanpa kekerasan semasa hayat Nabi. Pada tahun 629 Masehi, Nabi Muhammad mengirim surat kepada kedua raja Oman, Abdul dan Jaifar, putra Julanda yang bermukim di Sohar, dan mendesak mereka menjadi pengikutnya. Pertukaran delegasi dilakukan untuk mempelajari dan mempertimbangkan ajakan itu. Lalu Abdul dan Jaifar menjadi pengikut dan memeluk agama Islam secara sukarela.

Kedua-dua raja Oman menyatukan puak-puak Arab dan kekuasaan politik tetap berada di tangan dinasti Al Julanda sampai Oman dianeksasi ke Basra oleh kalifah ketiga, Uthman bin Affan. Itu adalah tugas dari para kalifah – yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Al Khattab –untuk melantik gabenor umat islam.

Konfrontasi berdarah antara pengikut kalifah Ali dan Muawiyah menimbulkan perpecahan yang menghasilkan berdirinya perundangan Sunni dan Syiah. Abdul bin Al Julanda memutuskan bahawa Oman tidak akan mengikuti salah satu daripada mazhab ini, tujuan awalnya untuk menjaga supaya Oman tidak tergantung pada kekuasaan Umayyah. Akhirnya dinasti Al Julanda dipaksa berpindah ke Afrika akibat serangan tentera yang berusaha untuk menaklukkan mereka.

Akibatnya pusat perlawanan politik terhadap hegemoni Umayyah terbentuk di Oman yang dalam perjalanan masa berkembang menjadi sekolah pemikiran Ibadhi.