“Toleransi, Persefahaman, Kehidupan Bersama: Seruan Islam Dari Oman

Pameran pertama telah diadakan di Jerman dan Austria pada tahun 2010, ketika itu bertajuk “Toleransi Agama: Islam di Oman”.

Pameran ini diterima dengan baik dan institusi-institusi yang terletak di luar kawasan yang menggunakan Bahasa Jerman menunjukkan minat bagi menganjurkan pameran seperti itu. Justeru, satu keputusan telah diambil pada tahun 2011 untuk menterjemahkan kandungan pameran dan menganjurkannya di tempat lain di sekitar Eropah.

Serentak dengan tersebarnya mesej ini di kalangan ahli akademik dan kumpulan-kumpulan antara agama, projek ini telah diperluaskan pada tahun 2013 yang akan ditawarkan ke seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam 18 bahasa dengan menggunakan tajuk baru "Toleransi, Persefahaman, Kehidupan Bersama: Seruan Islam dari Oman".