Ibadizmo istorija

Islamas Omane buvo priimtas taikiai, be prievartos, gyvenant pranašui. 629 m. pranašas Mahometas dviem Omano karaliams, Abd ir Jaifar, Julando sūnums, gyvenantiems Sohare, atsiuntė laišką, kuriame buvo raginama tapti jo pasekėjais. Buvo apsikeista studijų delegacijomis ir Abd ir Jaifar tapo tikinčiais ir atsivertė į islamą be jokios prievarta. ir Abd ir Jaifar tapo musulmonais ir atsivertė į islamą laisvai.

Du Omano karaliai suvienijo arabų gentis, o politinė valdžia liko Al Julandos dinastijos rankose, kol Omaną aneksavo trečiasis Basros kalifas, Utman bin Affan. Kalifų pareiga - pirmasis Abu Bakr, tada Umar bin Al Khattab - skirti musulmonų valdytojus.

Kruvina konforntacija tarp Ali ir Muvija kalifų davė pradžią šiizmui, prisidėjusiam prie sunitų ir šiitų jurisprudencijos mokyklų plėtros. Abd bin Al Julanda nusprendė, kad Omanas neseks šiomis mokyklomis, stengdamasis, kad Omanas būtų nepriklausomas nuo Umajad valdžios. Galiausiai Al Julanda dinastija privertė jį persikelti į Afriką dėl karinių išpuolių, kuriais buvo siekiama pajungti prievarta.

Todėl Omane buvo įkurtas politinio pasipriešinimo Umajad hegemonijai centras, kuris, bėgant laikui, suformavo ibadi minties mokyklą.