Dokumentai, straipsniai ir knygos apie ibadizmą

 

Pastaraisiais metais buvo išspausdinta daug knygų, dokumentų ir straipsnių, pristatančių ibadizmą plačiajai akademiniai bendruomenei.

Geriausią apžvalgą apie straipsnius ir dokumentus ibadizmo tema rasite leidinyje „Ibadizmo bibliografija“, kurią redagavo Labdaros ir religinių reikalų ministerija.

norint atsisiųsti šį leidinį, spustelėkite čia

Omanas ir užjūrio šalys

(Redaktoriai Michaela Ruf-Hoffmann, Abdulrahman Al-Salimi ir Heinz Gaube)

Bendraautoriai: Dionisius A. Agius, Mahames Bakari, Anne K. Bang, Gulshan Dietl, Moez Dridi, Valeria Fiorani Piacentini, Amal N. Ghazal, Mohammed Z. Gol, Michaela Hoffmann-Ruf, Mark Horton, Ralph Kauz, Chapurukha M. Kusimba, Douglas Leonard, Pius Malekandathil, Malyn Newitt, Leila M. S. Pacheco, Uzi Rabi, Efim Rezvan, Stefanb Schreiner, Abdul Sheriff, Eric Staples, Joao Teles e Cunha, Tom Vossmar, John C. Wilkinson, Jan Just Witkam, James Worrall, Paul Yule, Ali Akbar Ziaee, Angeliki Ziaka


www.olms.de

 

 

The Essentials
of Ibadi Islam

Ibadi islamo pagrindai

Valerie Hoffman,
Syracuse University Press, 2012 m.

Opens external link in new window syracuseuniversitypress.syr.edu

History of the Imâms and Seyyids of ‘Omân From A.D. 661–1856

 Omano imamų ir sejidų istorija
nuo 661–1856

Salil Ibn Razik 1871 m, digital reprint Cambridge Library Colection 2010 m.

Opens external link in new window www.cambridge.org

Omanas: Une democratie islamique millenaire :

 

la tradition de l'imama : l'histoire politique moderne (1500-1970) (leidinys prancūzų kalba)

Hussein Ghubash, Maison Neuve & Larose 1998

Opens external link in new window amazon.com

Ibadism
Origins and Early
Development in Oman

Ibadizmas
Kilmė ir ankstyvoji raida Omane

John C. Wilkinson,
Oxford University Press, 2010

Opens external link in new window global.oup.com

Apie ibadizmą

(Redaktorė Angeliki Ziaka)

Bendraautoriai Nikolas Efstratiou, Dale F. Eickelman, Josef van Ess, Ersilia Francesca, Adam Gaiser, Valerie Hoffman, Ahmad Al Ismaili, Mandana E. Limbert, Wilferd Madelung, Abdulrahman Al Salimi, Fotini Tsibiridou, Marc Valeri, John C. Wilkinson, Angeliki Ziaka

Georg Olms Verlag Hildesheim

Zurichas - Niujorkas, 2014

Opens external link in new window www.olms.de

 

Ibaditai Indijos vandenyno regione.
Pirmasis skyrius: Rytų Afrika

Bendraautorius Abdulrahman Al Salimi.

Georg Olms Verlag Hildesheim
Zurichas - Niujorkas, 2014

Opens external link in new window www.olms.de

Ibadi teologija Skaitymo šaltiniai ir teologiniai darbai

(Redaktorė Ersilia Francesca)

Georg Olms Verlag Hildesheim
Zurichas – Niujorkas, 2014

Opens external link in new window www.olms.de