Omanas šiandien moterys

Omano moterys šiandien Moterys taip pat aktyviai dalyvauja politiniame gyvenime, kaip ir vyrai. Jos turi teisę balsuoti ir teikti savo kandidatūrą rinkimams.

Moterys užima ministrių postus Sultonate ir jos skiriamos ambasadorėmis užsienyje. Parlamentarės dalyvauja tiek Majlis A'Shura (Konsultacinės Tarybos), tiek Majlis A'Dawla (Valstybės Tarybos) darbe. Moterys užima visų lygių vadovaujančias pareigas, tarnauja kariuomenėje ir sudaro beveik pusę vyriausybės darbuotojų.  

Privačiame sektoriuje moterys dirba ne tik įprastinėse pareigose, bet ir vadybos ir vykdančiųjų direktorių pareigose, taip pat jos skiriamos ir generalinėmis direktorėmis ir yra įmonių savininkės. Visos pramonės šakos yra atviros moterims. Omano įstatymai suteikia motinystės atostogas ir užtikrina vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą.  

Visi dabartiniai įstatymai ir reglamentai Omane suteikia lygias galimybes moterims prekybos, darbo, civilinių teisių ir socialinio draudimo srityse.  

Vyriausybė steigia raštingumo centrus ir mergaitėms švietimas privalomas ir tai daroma sėkmingai! Studijuojančiųjų moterų skaičius pasiekė tokį lygį, kad Sultan Qaboos universitete reikėjo įvesti vyrų kvotas. 

Taip pat buvo įsteigta daug įvairių klubų ir asociacijų, kurios sprendžia moterų problemas. Joms patikėtas mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir galimybių moterims plėtimas. Nesvarbu, ar moteris ištekėjusi, ar ne, ji gali užsidirbti pragyvenimui ir prisidėti prie finansinio šeimos saugumo.   Daugelyje mečečių galima rasti moterims skirtų maldos patalpų. Moterys sužino apie islamą ir Koraną iš kitų moterų, kurios yra apmokytos šiais klausimais. Norint pasiekti šį tikslą, buvo įkurtas „Moterų religinio konsultavimo centras“, kuriame moterys gali mokytis.