Lapkričio 16 d. - Tarptautinė tolerancijos diena

1996 m. JT Generalinė asamblėja (rezoliucijos Nr. 51/95 ) pakvietė JT nares valstybes pažymėti lapkričio 16-ąją dieną kaip Tarptautinę tolerancijos dieną, jų veikla pirmiausia skirta švietimo institucijoms ir platesnei visuomenei

2005 m. Pasaulio viršūnių suvažiavime priėmė dokumentą (A/RES/60/1 ), kuriuo parėmė Valstybės vadovų ir vyriausybių žmogaus gerovės, laisvės ir pažangos siekį visose srityse, taip pat skatinti toleranciją, pagarbą, dialogą ir bendradarbiavimą tarp įvairių kultūrų, civilizacijų ir tautų.

Nuo 2014 m. Labdaros ir religinių reikalų ministerija kviečia viso pasaulio žmones į Maskatą, aktyviai puoselėja religinės tolerancijos, tarpusavio supratimo ir taikaus sambūrio idėją ir skatina keistis idėjomis ir kurti bendrąją ateities viziją.