Teisinė sistema

Omano Konstitucijoje nurodyta, kad islamas yra oficialioji valstybinė religija, o islamo šariato įstatymas yra įstatymų leidybos pamatas. Santuokinės būklės ir, ypač, šeimos teisės įstatymai atitinka šariato reikalavimus. Civilinė ir baudžiamoji teisė ir teisinės nuobaudos privalo atitikti tarptautinės teisės nuostatas.

Sultonatas patvirtino JT priimtus įstatymus, sietinus su žmonių teisių ir mažumų apsauga, taip pat konvencijas, nukreiptas prieš visas moterų diskriminavimo formas ir vaikų teisių apsaugą.

Įstatymo viršenybė, valstybės suverenumas ir teismų nepriklausomybė - svarbiausi principai, kuriais saugomos kiekvieno omaniečio teisės. Kiekvienas ginamasis laikomas nekaltas, kol teismas neįrodo jo kaltės. Draudžiama taikyti fizines ir (arba) psichologines prievartos priemones. Visos bausmės skiriamos pagal įstatymus, prieš kuriuos lygūs visi piliečiai.