Omano islamo žinia

 Omano Labdaros ir religinių reikalų ministerija jau daugelį dešimtmečių skatina tarpreliginį dialogą.

„Žemėje išskiriamos trys gyventojų grupės: pirmoji - krikščionys, žydai ir musulmonai, tikintys vieną Dievą ir turintys Šventąjį Raštą; antroji - ateistai, praradę visą pasitikėjimą religija; ir trečioji grupė, atstovaujanti įvairias religines ir dvasine idėjas. Stengiamės palaikyti konstruktyvų ir nuoširdų dialogą su visų šių grupių rašto žinovais ir atstovais. Idėjų apsikeitimo tikslas pristatyti mūsų mokymo pagrindus, bendrąsias moralines vertybes ir bendrąjį teisingumo jausmą. Tik žinodami šiuos panašumus, sudarančius mūsų veiksmų pamatą, ir pripažindami kultūrinius skirtumus, mes ir mūsų vaikai galės mėgautis taikinga ateitimi.“
Sheikh Abdullah al-Salimi (Šeik Abdula al Salami)
Labdaros ir religinių reikalų ministras

Religinė tolerancija - Tarpusavio supratimas - Taikus sambūris

 

 

Mediateka

Šiame puslapyje rasite įvairių filmų ir vaizdo, garso pasakojimų, taip pat senųjų rankraščių.

Paroda

Aplink pasaulį keliaujanti paroda, skatinanti religinę toleranciją, tarpusavio supratimą ir taikų sambūvį.

Rezonansas

Omano pastangos šalyje ir užsienyje gyvenančių žmonių taikaus tarpusavio supratimo skatinimui iš tarptautinių stebėtojų ir žiniasklaidos perspektyvos.

Ibadizmas

Ibadizmas yra aiški islamo minties mokykla, ne sunitų ir ne šiitų, atsiradęs ankstyvuoju islamo raidos etapu ir šiandien išlikusi atskiruose Afrikos kampeliuose ir daugiausia Omane.

Dialogas

Jau daugelį metų Omano vyriausybė skatina tarpreliginį dialogą, siekdami įtvirtinti religinę toleranciją, tarpusavio supratimą ir taikų sambūrį globaliu mastu.