Nei kardas nei liepsna - laiškas

Vakaruose plačiai paplitusi nuostata, kad islamas plito prievarta paneigiama Omano pavyzdžiu.

629 m. Mahometo pranašo pasiuntinys, Arr bin Al-As, atnešė valdančiojo karaliaus Julanda bin Mustakbar, Abd ir Jaifar, sūnų laišką. Tokius pat laiškus Mahometas išsiuntė Bizantijos, Persijos, Etiopijos, Egipto ir Jemeno valdovams. Juose jis kreipėsi į regentus, kad jie pripažintu jį Dievo pranašu ir atsiverstų į islamą.

Pasitaręs su pasiuntiniais, kurie jau buvo atsivertę į islamą, genties vyresnieji ir teisės mokytojai, abu princai, Abd ir Jaifar, priėmė Mahometo pasiūlymą ir prisijungė prie jo judėjimo. Sakoma, kad tai išgirdęs, Mahometas pasakė: „Dievas palaimino Gubairos tautą. Jie tiki manimi, nematę manęs.“ („Gubaira“ - senasis Omano pavadinimas, vis dar vartojamas Zanzibare.)