16 november
Internationale Dag van Verdraagzaamheid

In 1996 nodigde de Algemene Vergadering van de VN (via resolutie51/9551/95) VN Lidstaten uit om de Internationale Dag voor Verdraagzaamheid te vieren op 16 november, met activiteiten zowel gericht op opleidingsinstituten als op het bredere publiek.

Het 2005 World Summit Outcome document (A/RES/60/1A/RES/60/1) zorgde voor verdere stappen in het engagement van de Staatshoofden om menselijke welvaart, vrijheid en vooruitgang overal te bevorderen evenals om verdraagzaamheid, respect, dialoog en samenwerking te bevorderen tussen verschillende culturen, beschavingen en volkeren.

Vanaf 2014 zal het Ministerie van Schenkingen en Religieuse Zaken mensen van overal ter wereld uitnodigen naar Muscat, dat actief het idee promoot van religieuse verdraagzaamheid, wederzijds begrip en vreedzame co-existentie en om ideeën uit te wisselen en een gewone visie voor de toekomst te ontwikkelen.