Tarihlere göre fuar yerleri

Fuarın ilk gösterimleri 2010 yılında Almanya ve Avusturya'da gerçekleşti, o zamanlar ''Dini hoşgörü: Umman'da İslam'' olarak adlandırılıyordu.

Fuar çok iyi karşılandı ve Almanca konuşulmayan bölgelerdeki kurumlar tarafından fuara ev sahipliği yapmak için ilgi gösterildi. Bu nedenle 2011 yılında fuarın çevirilmesine ve Avrupa'da başka yerler için de uygun hale getirilmesine karar verildi.

Zaman içinde bu mesajın akademik ve dinler arası çevrelerde yayılmasıyla, proje 2013 yılında genişletildi ve dünya çapında 18 dilde ve yeni bir isimle, ''Hoşgörü, anlayış,birlikte varoluş: Umman'ın İslam Mesajı'', sunuldu.