Conferenties over Ibadhiyah

Internationale conferenties, gerelateerd aan Ibadhisme werden sinds 2009 georganiseerd door het Ministerie van Schenkingen en Religieuse Zaken in samenwerking met internationaal vermaarde wetenschappers en instituten.

Het doel bestaat erin Ibadhi studies te introduceren aan de wereldwijde onderzoeksgemeenschap. Door Ibadhisme te introduceren aan een ruimere academische gemeenschap hoopt het Ministerie bij te dragen aan het wederzijds begrip en toenadering van mensen, culturen en religies.