Filosofie van Co-existentie

De filosofie van de Ibadhis is gebaseerd op principes van religieuse verdraagzaamheid en het vermijden van conflict en geweld. Andere religieuse overtuigingen of modellen van interpretatie moeten gerespecteerd worden.

Gebeden in de moskeeën doorheen het land worden gehouden met Soennieten en Sjiieten, zij aan zij met Ibadhis. Soennieten en Sjiieten hebben steeds in harmonie en overeenstemming geleefd met de Ibadhis, die altijd de meerderheid in Oman geweest zijn en nog steeds zijn.

Het gemeenschappelijke gebed naar God kent geen theologische twisten. Iedereen moet voor zichzelf voor God verantwoording afleggen. Wat het besluiten van wettelijke zaken betreft, beschouwde Jabir b. Zayd het volgende als de basis om oordelen te vellen in zaken voor de Islamtische gemeenschap, in deze volgorde: de Koran, de Soenna, de meningen van andere ouderen en als laatste diens eigen mening.

Ibadhisme is gebaseerd op de plicht terug te keren naar de zuiverheid van het Islamitische geloof en gemeenschap, exact volgens de grondbeginselen voorgeschreven door de Profeet Mohammed. Ibadhis hebben steeds hun stevige trouw aan de Koran, de Soenna en hun mede-moslims behouden en hebben steeds een open instelling gehad wat betreft het uitnodigen van mensen om hun overtuigingen te begrijpen en hen tijd te geven een beslissing te nemen over hun gedrag. De Ibadhis maken het steeds duidelijk dat ze niet zouden vechten met hun tegenstrevers tenzij ze waren. Bloedvergieten als gevolg van theologische verschillen wordt als schandelijk beschouwd.