Interreligie Wereldtournee door de jeugdorganisatie “Coexister", Frankrijk

Vijf Franse studenten tussen 19 en 28 jaar oud – Moslim, atheïst, Christen, Jood en agnost –  begonnen rond de wereld te reizen en meer dan 50 landen te bezoeken in juli 2013.

Het was hun doel mensen te ontmoeten die betrokken zijn in interreligie dialoog en die co-existentie promoten, tonend dat het “mogelijk is samen te leven”, en om wereldwijd initiatieven te identificeren die interreligie dialoog promoten.

De groep bezocht Oman op uitnodiging van het Ministerie vna Schenkingen en Religieuse Zaken.

“Dit Arabisch sultanaat, met Islam als staatsreligie, verschilt van diens buren door de religieuse verdraagzaamheid en co-existentie dat het wist te ontplooien, ondanks tal van druk."