Internationale Conferentie over het Ibadhisme van Oman

Tuebingen (Duitsland), 16 - 19 mei 2011
Eberhard Karls Universität Tübingen, Duitsland

Opens external link in new window The video documentation of the conference

Papers presented at the conference see publication:

Opens internal link in current windowOman and Overseas, Georg Olms Verlag Hildesheim
Zurich – New York 2014

Opens external link in new window www.olms.de