AL-TASAMOH, AL-TAFAHOM en Ijtihad Reason

AL-TASAMOH (verdraagzaamheid) en AL-TAFAHOM (begrip) zijn Islamitische culturele periodieken, uitgegeven door het Ministerie van Schenkingen en Religieuse Zaken.

Ijtihad Reason is een online publicatie van ”Het Centrum voor Wereldwijd Engagement“ aan het Instituut voor Amerikaanse Waarden en Al-Tasamoh Magazine, Ministerie van Schenkingen & Religieuse Zaken, Oman.

De periodieken worden uitgegeven om de dialoog te verbreden binnen de Islam en om een respectvolle discussie over verschillen met andere geloofsovertuigingen en culturen te promoten.