Interreligie Dialoog

Gedurende vele jaren al promoot de regering van Oman interreligie dialoog om religieuse verdraagzaamheid, wederzijds begrip en vreedzame co-existentie op wereldschaal te cultiveren.

De activiteiten zijn inclusief regelmatige internationale vergaderingen en conferenties, tentoonstellingen, lezingen, publicaties en ondersteuning voor interreligie instellingen en activiteiten.

“Er zal geen vrede tussen landen zijn zonder vrede tussen de religies, en er zal geen vrede tussen de religies zijn zonder dialoog tussen de religies."

Prof. Dr. Hans Küng voor de VN Algemene Vergadering 2001

Internationale Dag voor Verdraagzaamheid

In 1996 nodigde de Algemene Vergadering van de VN (via resolutie 51/9551/95) VN Lidstaten uit om de Internationale Dag voor Verdraagzaamheid te vieren op 16 november, met activiteiten zowel gericht op opleidingsinstituten als op het bredere publiek.

Ondersteuning van interreligieuse initiatieven

De regering van Oman ondersteunt meerdere interreligie-instituten en activiteiten binnen het sultanaat en in het buitenland.

Interreligie partners

Het Ministerie van Schenkingen en Religieuse Zaken werkt samen met tal van instituten ter wereld op het vlak van interreligie dialoog.

Islamitische culturele periodieken

AL-TASAMOH (verdraagzaamheid) en AL-TAFAHOM (begrip) zijn Islamitische culturele periodieken, uitgegeven door het Ministerie van Schenkingen en Religieuse Zaken.