De status van vrouwen in Oman

Omani vrouwen vandaag hebben de kracht van de wet om hun volledige politieke rechten te beschermen. Vrouwen zijn even politiek betrokken in de gemeenschap als mannen. Ze hebben het recht te stemmen en zich verkiesbaar te stellen.

Vrouwen houden minsterposten in het Sultanaat en werden in het buitenland tot ambassadrices benoemd. Vrouwelijke parlementsleden zijn zowel aanwezig in de Majlis A’Shura (Adviesraad) als in de Majlis A’Dawla (Ministerraad). Vrouwen oefenen op alle niveaus officiële functies uit, zijn actief in het leger en vormen haast de helft van alle regeringsambtenaren.

In de particuliere sector vindt men vrouwen die niet enkel als gewone bediende werken maar ook in management en leidinggevende functies, en als CEO en eigenaars. Er is geen industrie gesloten voor vrouwen. De wet van Oman legt zwangerschapsverlof op en gelijke verloning voor gelijk werk.

Alle huidige wetten en reglementeringen in Oman bieden gelijke mogelijkheden aan vrouwen in handel, werk, ambtenarij en sociale zekerheid.

De regering richtte geletterdheidcentra op en maakte scholing verplicht voor meisjes, en met succes! Vanaf dat moment is het percentage studerende vrouwen gegroeid tot het punt dat het noodzakelijk werd om quota's toe te wijzen mbt mannen aan de Sultan Qaboos Universiteit.

Er bestaat ook een ruim aanbod aan clubs en verenigingen die bezorgd zijn over vrouwenzaken. Hieraan wordt het onderwijzen van, het trainen van en het uitbreiden van het aantal mogelijkheden voor vrouwen toevertrouwd. Of een vrouw nu wel of niet getrouwd is, ze zou de mogelijkheid moeten hebben de kost te verdienen en bij te dragen aan de financiële zekerheid van het gezin.

In vele moskeeën vindt men speciale gebedsruimtes, speciaal voor vrouwen. Vrouwen leren over godsdienst en de Koran van andere vrouwen, die hierin gespecialiseerd zijn. Om dit te bereiken werd het “Centrum voor het Religieus Onderricht van Vrouwen" opgericht, waar vrouwen ook lesgeven.