Rechtssysteem

De Grondwet van Oman benoemt Islam als de officiële staatsgodsdienst en de Islamitische Sharia-wet als basis van wetgeving. Wetgeving op het vlak van huwelijkse staat en familierecht in het bijzonder, is consistent met Sharia. Burgerlijk recht en strafrecht en rechterlijke straffen moeten ook volledig in overeenstemming zijn met internationale wetten.

Het Sultanaat heeft ondertekende wetten, overgenomen door de VN, in het bijzonder diegene met betrekking tot de bescherming van mensenrechten, de bescherming van minderheden, evenals de conventies tegen alle vormen van discriminatie van vrouwen en om de rechten van het kind te vrijwaren.

De regel van de wet, de soevereniteit van het land en de onafhankelijkheid van het rechtssysteem behoren tot de belangrijkste principes die in het leven geroepen werden om de rechten van elke Omani-burger te beschermen. Elke beschuldigde wordt als onschuldig beschouwd tot schuldig bevonden na een wettelijk proces. Het gebruik van fysiek en/of psychologisch misbruik is verboden. Alle straffen zullen in overeenstemming met de wet zijn waarvoor alle burgers gelijk behandeld worden.