Ibadhiyah

Ibadhiyah is een onmiskenbare filosofische school van Islam, noch Soenniet noch Sjiiet, die ontstond in de vroege Islamitische periode en die vandaag blijft in kleine gebieden van Afrika en dominant in Oman.

"Ibadi Islam heeft een centrale rol gespeeld in de geschiedenis van Islaitische gedachten en praktijk en blijft een invloedrijke kracht vormen in het hedendaagse Midden-Oosten en Afrika."

Brannon Wheeler, auteur van “Mekka en Eden: Riten, Gebeenten en Invloedssfeer in Islam,” in zijn review van het boek van Valerie Hoffman "De Essenties van Ibadi Islam."

Ibadhis werd opgericht door 'Abd Allah ibn-Ibad in Basra in de jaren 680 A.D. als een gematigde Khariji-groep, tegen de gewapende rebellie en politieke moorden en bereid in harmonie met andere Moslims te leven.

In theologie verwerpen de Ibadhis een letterlijke interpretatie van eenvoudige anthropomorfe beschrijvingen van God, de mogelijkheid ontkennend God in dit leven of in het leven na de dood te zien.

Er zijn ook Ibadhis in andere landen, zoals Libië, Tunesië, Algerije, landen van Oost-Afrika en zelfs in China.