Omans Boodschap van Islam

Ministerie van Schenkingen en Religieuse zaken van Oman heeft al tientallen jaren lang dialoog tussen de godsdiensten zitten promoten.

"We hebben op aarde drie bevolkingsgroepen: de eerste, bestaande uit Christenen, Joden en Moslims, die geloven in één God en een heilig boek; de tweede, atheïsten, die alle vertrouwen in religie verloren hebben; en de derde groep, die een variatie aan religieuse en spirituele ideeën vertegenwoordigt. We streven ernaar een constructieve en onvervalste dialoog te behouden met wetenschappers en vertegenwoordigers van al deze groepen. Het doel van uitwisseling is om te reflecteren over de funderingen van ons denken, een gewone moraal en een gewone zin van rechtvaardigheid. Want enkel wanneer we bewust zijn van deze gelijkenissen en ze de basis van onze acties vormen, bij het aanvaarden van culturele verschillen, zullen wij en onze kinderen genieten van een rustige toekomst."

Sheikh Abdullah al-Salimi,
Minister van Schenkingen en Religieuse Zaken

Mediatheek

Op deze pagina vindt u een scala aan uiteenlopende films en video's, audio-rapporten en ook oude manuscripten.

Tentoonstelling

Een reizende tentoonstelling met informatiepanelen over het beleven van de Islam in een moderne Arabische staat.

Weerklank

De inspanningen van Oman voor begrip en vrede tussen de mensen buiten en binnen het land, gezien vanuit het perspectief van internationale beschouwers en de media.

Ibadhiya

Ibadhiyah is een onmiskenbare filosofische school van Islam, noch Soenniet noch Sjiiet, die ontstond in de vroege Islamitische periode en die vandaag blijft in kleine gebieden van Afrika en dominant in Oman.

Dialoog

Gedurende vele jaren al promoot de regering van Oman interreligie dialoog om religieuse verdraagzaamheid, wederzijds begrip en vreedzame co-existentie op wereldschaal te cultiveren.