Cambridge Dinlerarası Yaz Okulu, Birleşik Krallık

Her yaz, Cambridge Dinlerarası Programı, uluslararası geleceğin Müslüman, Hristiyan ve Yahudi kökenli dini lidlerini bir araya getirir.

Cambridge Dinlerarası Programının amacı, geleceğin tektanrılı dini liderlerini bir araya getirerek, dinler ve kültürler arası etkileşimi sağlayıp pratik bir biçimde barış sağlamak ve çatışmaları engellemektir.