Tarihi açıklamalar

Gezginlere ve diplomatlara ait birçok rapor ve mektuplar Umman’ ın yüzyıllardır barışçıl felsefesini sürdürdüğünü kanıtlıyor.

İngiliz kral II. James’ in papazı John Ovington’ un 1633 yılındaki Muskat ziyaretinden alıntı:

“Bu Araplar nazik ve tüm yabancılara karşı oldukça medeniler; ne şiddet yanlısılar ne de  kimseyi küçük düşürüyorlar. Bu insanlar kendi ilkelerine sıkı sıkı bağlılar ve kendi dinlerine hayranlar ama asla kimseyi buna zorlamıyorlar ve de ahlaklarını büyük bir gayretle insanlık ve hassas bir saygı çerçevesinde kazanıyorlar ...Kısacası bu insanlar oldukça ılımlı, adaletli, ve Yunanlı filozofların ve Romalı ahlak bilimcilerinin her ne kadar onlar amaçlarından sapsalar da doğru öğretilerini benimsemişlerdir."

Amerikalı işadamı ve diplomat, Edmund Roberts, 1883’ te Sayyid Said’ i ziyaret etti ve Umman’ ın hükümdarı hakkında şöyle söyledi:

“Sultan’ ın hükümdarlığındaki bütn dinler sadece hoşgörüyle karşılanmıyor aynı zamanda korunuyor; ve Hristiyanların, Yahudilerin ve Gentilelerin kendilerine özgü vaazlarını vermeleri veya ibadethanelerini yapmaları ile ilgili ne bir yasak ne de bir engel var."

1824’ te İngiliz gezgin Kaptan George Keppel, Hindistan’ dan İngiltere’ ye dönüşünde Muskat’ ı ziyaret etti ve Umman Müslümanlarından şöyle bahsetti:

“Hiç bir  azize tapımıyorlar ve ne dergahları ne de dervişleri var. Adalete çok büyük saygıları var ; ve diğer dinlere evrensel bir hoşgörüleri var.”

3 Ocak 1765, Alman gezgin Carsten Niebuhr’ un Muskat ziyaretinden:

"Hindistan’ dan tüccarlar bu ticaret şehrinde çokça varlar. Muha’ da birçok aşağılamaya uğruyorlar ama Muskat’ ta hoşgörülü Beiasi mezhebi arasında herkesin yasayı incelemesi serbesttir ve kendi dinlerini kimseyi rahatsız etmeden geliştiriyorlar."