Karşılıklı Anlayış

Umman’da bugün, dini özgürlükleri devlet tarafından garanti altına alınmış, çeşitli dinlere mensup çok sayıda yerli vatandaş bulunmaktadır.

Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı bu farklı din topluluklarından sorumludur ve dini cemaatlerin ibadetlerini ve inançlarının gereklerini yerine getirebilecekleri alanlar sağlanmaktadır.

Muscat ve Salalah’ ta çeşitli Hristiyan mezheplerine ait kiliselerin yanında; Hindular, Sihler ve Budistler için de tapınaklar bulunmaktadır.

Misyoner aktiviteler, Müslümanlar da dahil olmak üzere tüm dini topluluklar için yasaklanmıştır.

Umman ılımlı bir din olan islamiyetin doğru anlaşılması için çalışmaktadır. İslam ve müslümanlar hakkında yayılmış olan, önyargılı ve gerçek dışı düşüncelerin yayılmasına sebep olan bağnazlığın karşısındadır.

Buradaki amaç, insanlar arasındaki düşünsel ve kültürel etkileşimin cesaretlendirilmesi, birlikte var olma ve tolerans gösterme konusunda ülkenin sahip olduğu tecrübelerin altının çizilmesi ve anlayışlı olmaya,tolerans göstermeye, insanlar arasındaki arkadaşlığa duyulan ihtiyacın öneminin vurgulanmasıdır.