Yasal Sistem

Umman Anayasası, İslam’ ı resmi din olarak gösterir ve Şeriat hukukunu yasaların temeli olarak belirler.Özellikle evlilik ve aile hukuku alanları Şeriatla ilişkilidir. Medeni kanun, ceza kanunları ve hukuki cezalar tamamen uluslararası hukuk ile uygun olmalıdır.

Sultanlık, özellikle insan haklarının korunması, azınlıkların korunması, çocuk haklarının muhafaza edilmesi ve kadına karşı yapılan her türlü ayrımcılığa karşılık ile ilgili Birleşmiş Milletlerin yasalarını kabul etmiştir.

Hukuk, devletin egemenliği ve hukukun bağımsızlığı; her Umman vatandaşının haklarını korumak için kurulmuş bütün ilkeler arasında en önemlileridir. Her sanık aksi kanıtlanana kadar suçsuz kabul edilir. Fiziki ve/veya piskolojik istismar yasaklanmıştır.