Umman'ın İslam Mesajı

Umman Vakıflar ve Din Bakanlığı yıllardır dinlerarası iletişimi desteklemektedir.

"Yeryüzünde üç grup insan vardır: ilki, tek tanrıya ve tek bir kitaba inandığımız, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlardır; ikincisi, dine bütün güvenini kaybetmiş ateistlerdir; ve üçüncüsü, çeşitli dini ve ruhani inanışları barındıran insanlardır. Bütün bu grupların düşünürleri ve temsilcileriyle yapıcı ve samimi bir diyalog oluşturmak için çaba harcıyoruz."
"Amacımız, düşünme temellerimizi, ortak bir ahlakı ve ortak bir adalet duygusunu yansıtmak. Sadece o zaman farklılıklarımızın farkına varırız ve bunlar kültürel farklılıkları kabullenirken hareketlerimizin temelini oluşturur. Bu sayede biz ve çocuklarımız barışçıl bir geleceğin tadını çıkarabiliriz."

Sheikh Abdullah al-Salim,
Vakıflar ve Din Bakanı

Medya

Bu sayfada farklı çeşitlerdeki filmlerin, videoların, ses kayıtlarının yanısıra el yazmalarını da bulabilirsiniz.

Sergi

Dünyayı gezerek hoşgörüyü, karşılıklı anlayışı ve barışçıl bir birlikteliği destekleyen bir fuar.

Yansımalar

Umman'ın yurt içinde ve yurt dışında insanlar arasındaki anlayışı ve barışı sağlamak için yaptığı çalışmalar, uluslararası gözlemcilerin ve medyanın perspektifinden görülebilmektedir.

İbadiyye

İbadiyye, Sünnilik veya Şiilikten farklı olan, İslam’ ın ilk zamanlarında ortaya çıkmış ve varlığını günümüzde Afrika’ nın ufak bölgelerinde ve Umman’ ın büyük bir çoğunluğunda sürdüren İslami bir mezheptir.

İletişim

Küresel ölçekte dini hoşgörüyü, karşılıklı anlayışı ve barışçıl birlikteliği geliştirmek amacıyla Umman Devleti uzun yıllardır dinlerarası iletişimi desteklemektedir.