Umman’ da kadının statüsü

Geçmişte Umman kadınının yaşamış olabileceği her türlü ayrımcılık, günümüzde politik haklarının tümünü savunan kanunların gücüyle ortadan kalkmıştır. Kadınlar da politik olarak erkekler kadar toplumun içinde rol almaktadır. Seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Sultanlık’ta bakanlık mevkisine sahip, elçi olarak atanmış kadınlar vardır. İki mecliste de, Meclis A’Şura (Danman Meclisi) ve Meclis A’Davla (Devlet Meclisi), kadın üyeler mevcuttur. Kadınlar her seviyede resmi pozisyonlara sahiptirler, askeriyede görev almakta ve neredeyse devlet memurlarının yarısını oluşturmaktadırlar.

Özel sektörde kadınlar sadece normal işçi olarak değil yönetici, CEO ve işveren olarak da bulunmaktadırlar. Hiç bir iş alanı kadınlara kapalı değildir. Umman yasaları annelik iznini himaye altına alır ve ücret eşitliğini korur.

Tüm güncel yasalar ve düzenlemeler, Umman’ da kadına ticaret, işgücü, sivil hizmet ve sosyal güvenlik konularında eşit fırsatlar sunmaktadır.

Umman modern, açık bir devlet haline geldiğinden beri yaşam biçimindeki değişiklikler ile birlikte kadınlar hakkında baskın olan uygulamalar ve düşünceler de değişti.

Devlet okur-yazarlık merkezleri kurdu ve eğitimi kızlara zorunla hale getirdi ve oldukça başarılı oldu! O zamandan beri eğitim gören kadınların oranı o kadar yükseldi ki Sultan Kabus Üniversite’ sinde erkekler için ek kontenjan açıldı. Aynı zamanda kadın sorunlarıyla ilgilenen dernek ve topluluklar kuruldu. Bu kurumlar eğitim, staj ve kadınların imkanlarının geliştirilmesi konularıyla ilgili görevlendirildi. Bir kadın evli olsun ya da olmasın, kendi geçimini ve ailenin ekonomik güvenliğini sağlayabilmelidir.

Bir çok camiide kadınlara özel ibadet alanları bulunmaktadır. Kadınlar, din ve Kur’ an hakkında bu konuda uzmanlaşmış başka kadınlardan eğitim alıyorlar. Bu amaçla kadınların da eğitmenlik yaptığı “Kadının Dini Eğitimi Merkezi” kuruldu.