Birlikte Yaşama Felsefesi

İbadiyye felsefesi, dini hoşgörü ve şiddet ve çatışmadan uzak kalma ilkeleri üzerine kurulmuştur. Diğer dini görüşler veya yorumlama modelleri saygı görmelidir.

İbadiyye görüşü ile ülkenin her köşesinde camilerde dua eden Sünni ve Şiiler omuz omuzadır. Sünni ve Şiiler her daim bir düzen içerisinde yaşamışlardır ve geçmişten bu yana Umman’da çoğunluğu olşturan İbadiyye görüşünü benimsemiş insanlarlarla aralarında bir uyum sağlanmıştır.

Allah‘ a yapılan dualar dini hiçbir çekişme yaşamaz. Allah‘ ın önünde herkes kendinden sorumludur. Hukuki konularda karar için Jabir b. Zayd, Kur‘ an, Sünnet, diğer kıdemli insanların ve son olarak kişinin kendi yargısını temel aldı. İbadiyye, islami inancın saflığına dönme uğraşına ve Hz. Muhammed‘ in öğretileri ile yaşayan bir topluma dayanır.

İbadiyye toplumu, Kur‘ an‘ a, Sünnet‘ e ve yoldaşları olan Müslümanlara olan bağlılığını her daim korumuştur ve her zaman insanları davet etmeye, kendi görüşlerini anlamalarına şans vermeye ve davarnışlarını bu uğurda kılmalarına zaman vermeye açık olmuşlardır. İbadiyye toplumu her zaman, ilk saldıran karşı taraf olmadıkça, karşısındakilere saldırmayacaklarını belirtmişlerdir. Dini görüş farklılıklarından dolayı yapılan katliamlar utanç verici olarak addedilmiştir.

Umman‘ da tarih boyunca Yahudiler, Hristiyanlar, Hindular, Sihler gibi bir çok farklı dini görüşe sahip insanlar bulunmuştur. Dini hoşgörü ilkeleri gereğince bu insanların varlıkları her daim kabul edilmiş ve devletin imamlıkla yönetildiği zamanlarda bile onlara herhangi bir ayrım gözetilmemiştir.