İbadiyye Adının Kökenleri

İbadiyye adı, Abdullah bin İbad al-Murri al-Tamimi’ nin Mudar ‘ ın ana kabilelerinden birine bağlı olan babasından gelir.

Emevi kurallarına karşı olan Mekke’ yi savunma mücadelesinde, mücadelenin başlıca liderlerindendi çünkü Emevi kurallarının Kur’ an’ a ve Sünnet’ e aykırı olduğuna inanıyordu. Bu grup için iyi güçlü bir lider bulma denemelerinde, Abdullah el-Zubayir gibi dönemin liderleri tarafından reddedildi.

Bu nedenle İbn İbad bu politik mücadelede liderlik rolünü üstlenmek zorunda kaldı ve İbadiyye mezhebi gerçek temellerle büyüdü, sınırları ve lideri tanımlandı. İmamet sistemi 19. yüzyılın sonuna kadar sürdü.