İbadiyye

İbadiyye, Sünnilik veya Şiilikten farklı olan, İslam’ ın ilk zamanlarında ortaya çıkmış ve varlığını günümüzde Afrika’ nın ufak bölgelerinde ve Umman’ ın büyük bir çoğunluğunda sürdüren İslami bir mezheptir.

"İbadiyye İslam’ ı, İslami düşüncelerin ve uygulamaların tarihinde önemli bir rol oynamıştır ve çağdaş Orta-Doğuda ve Afrikada etkili olamaya devam etmektedir".

Brannon Wheeler, “Mekke ve Eden: İslamda Ayin, Emanetler ve Bölge” nin yazarının Valerie Hoffman’ nın kitabı hakkındaki yorumu. “İbadiyye İslamı’ nın Esasları”.İbadiler 680 yılında Basra’ da Abd Allah ibn-Ibad tarafından silahlı ayaklanmaya ve politik suikaste karşı olan ve diğer müslümanlarla uyum içerinde yaşamayı amaçlayan bir Hariciye topluluğu olarak kuruldu.

Kendi ilahiyatına göre İbadiler Allah’ ı basitçe insan biçiminde düşünmeyi reddeder ve Allah’ ı fani veya baki hayatta görme ihtimalini kabul etmez.

Libya, Tunus, Cezayir, Doğu Afrika ülkeleri ve hatta Çin gibi ülkelerde dahi İbadiler mevcuttur.