AL-TASAMOH, AL-TAFAHOM ve İçtihat Nedeni

AL-TASAMOH (hoşgörü) ve AL-TAFAHOM (anlayış) İslami Kültür Dergisi,Vakıflar ve Din Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır.

İçtihat Nedeni, Amerikan Değerleri Kurumu’ ndaki “Küresel Sorumluluk Merkezi” ve Vakıflar ve Din Bakanlığı’ nın Al-Tasamoh Dergisi için çıkarılan çevrimiçi bir yayındır.

Dergiler İslam içi diyalogu genişletmek ve diğer inanış ve kültürlerle farklılıkları saygılı bir biçimde tartışmak amacıyla çıkartılmaktadır.