Mkutano wa Kimataifa juu ya Ibadhism ya Omani

Tuebingen (Ujerumani), Tarehe16. – 19. Mei 2011 Chuo Kikuu cha Eberhard Karls Tuebingen, Ujerumani