Mkutano wa Kimataifa kuhusu Uibadhi/Masomo ya Uibadhi

Thessaloniki (Ugriki), Tarehe 9. – 10. November 2009

Mkutano juu ya Ibadhism na masomo ya Ibadhi ulifanyika katika uwanja duara wa Maktaba kuu katika Chuo Kikuu cha Aristotle, huko Thessaloniki.

Opens external link in new window Mpango na washiriki angelia hapa